Cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Giấy phép xây dựng là một điều kiện bắt buộc trọng quá trình doanh nghiệp nước ngoài thực hiện hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Hiểu được tầm quan trọng đó, Luật Thành Thái xin đưa ra tư vấn sơ bộ cho doanh nghiệp thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho […]

XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA TỔ CHỨC

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là một trong những giấy tờ quan trọng quyết định khách hàng có lựa chọn đơn vị của bạn làm đối tác của họ không. Tuy nhiên để có Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng bạn chưa biết trình tự, thủ tục ra sao. Bài […]