Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên giống với Doanh nghiệp tư nhân ở đặc điểm chỉ có một chủ sở hữu doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân thì chủ sở hữu chịu trách nhiệm vô hạn còn công ty TNHH thì chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp […]

Tư vấn và dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Hai thành viên thành Công ty TNHH Một thành viên

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là cách thức mà chủ doanh nghiệp có thể áp dụng để DN phù hợp với đặc thù, quy mô và định hướng phát triển trong từng giai đoạn hoạt động. Trong nội dung bài viết dưới đây, Luật Thành Thái  đưa ra tư vấn về thủ tục để chuyển đổi […]

Điều kiện thành lập công ty TNHH một thành viên

Công  ty TNHH một thành viên là một trong những loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy đinh của Luật Doanh nghiệp 2014 do một cá nhân hoặc một tổ chức bỏ vốn thành lập. Vậy tổ chức, cá nhân muốn thành lập công ty TNHH một thành viên thì cần những điều […]

Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên gồm những gì?

Cá nhân, tổ chức muốn thành lập công ty TNHH một thành viên khi đã có đủ các điều kiện thành lập doanh nghiệp sẽ cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.  Luật Thành Thái với phương […]