Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật

Động vật như là các loài gia súc, gia cầm bò sát, ong, tằm và một số loài động vật khác sống dưới nước… được con người nuôi dưỡng phục vụ mục đích thương mại… đều phải thực hiện xin cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật để có thể buôn bán, cũng như vận […]