Cấp Giấy Phép Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Tại Việt Nam

    Cấp Giấy Phép Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Tại Việt Nam. Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. Mục đích để tìm hiểu thị trường và […]