Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

Thông tin đăng ký thuế là một nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động của mình, các nội dung đăng ký thuế đã được doanh nghiệp đề nghị đăng ký ban đầu có thể thay đổi. Vì vậy, trong nội dung bài viết dưới đây, Luật Thành Thái đưa ra tư […]

Thủ tục đăng ký thuế lần đầu với công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình công ty được nhiều thương nhân lựa chọn để thực hiện quá trình đầu tư kinh doanh của mình. Việc thành lập công ty cổ phần  hiện nay rất đông đảo, do đó, các thủ tục liên quan đến công ty cổ phần cũng được quan tâm nhiều hơn. […]