Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí

Luật Thành Thái cung cấp dịch vụ Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí. Bài viết liên quan: Quy trình thành lập công ty […]

Thành lập Văn phòng đại diện Công ty nước ngoài tại Việt Nam

Đi liền với hoạt động hội nhập kinh tế của Việt Nam với thế giới là quá trình đầu tư của các cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Một trong các hình thức hiện diện đầu tư tại Việt Nam là thành lập Văn phòng đại diện Công ty nước ngoài tại […]

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

Trong xu thế mở cửa nền kinh tế, Việt Nam là thị trường thu hút rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là kinh doanh ngành bán lẻ. Nghị định 09/2018/NĐ-CP được ban hành, quy định trực tiếp về việc lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ […]