Bạn biết gì về giấy phép bán buôn rượu?

Trước hết, để thực hiện hoạt động kinh doanh bán buôn rượu, bạn phải xin giấy phép bán buôn rượu. Vậy, giấy phép bán buôn rượu có giá trị trong vòng bao lâu? Việc xin giấy phép bán buôn rượu tại Việt Nam có khó khăn hay không? Hãy cùng Luật Thành Thái tìm hiểu […]

Điều kiện đăng ký kinh doanh bán lẻ rượu

Khi thực hiện thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu các doanh nghiệp, nhà bán lẻ cần lưu ý một số vấn đề như: thủ tục, các giấy tờ cần chuẩn bị, những điều kiện đăng ký kinh doanh bán lẻ rượu. Để có thể hoàn thành đầy đủ, chính xác nhất các giấy […]

Xin giấy phép bán buôn rượu nhanh nhất

Kinh doanh rượu tại thị trường Việt Nam là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Do vậy để các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức thực hiện chức năng kinh doanh mặt hàng rượu cần đáp ứng các điều kiện quy định của pháp luật, cụ thể phải có Giấy phép bán buôn do cơ […]

Cấp giấy phép bán buôn rượu trong phạm vi một tỉnh

Kinh doanh rượu tại thị trường Việt Nam là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Do vậy để các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức thiện hiện chức năng kinh doanh mặt hàng rượu cần đáp ứng các điều kiện quy định của pháp luật, cụ thể phải có Giấy phép bán buôn do […]