Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

Để có những chương trình nghệ thuật mang tầm cỡ quốc tế thì việc mời các cá nhân,tổ chức vào Việt Nam biểu diễn là điều thiết yếu.Đồng thời để làm được điều này thì các cá nhân,đơn vị đứng ra tổ chức phải tuân thủ các quy định của pháp luật về việc mời […]

Cấp giấy phép cho tổ chức thuộc cơ quan Trung ương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Để có những chương trình nghệ thuật mang tầm cỡ quốc tế thì việc mời các cá nhân,tổ chức vào Việt Nam biểu diễn là điều thiết yếu. Để làm được điều này thì các cá nhân,đơn vị đứng ra tổ chức phải tuân thủ các quy định của pháp luật về việc mời các […]

Cấp giấy phép biểu diễn ở nước ngoài

Để có thể mang các sản phẩm nghệ thuật vươn tầm thế giới thì các cá nhân, tổ chức cũng cần phải đáp ứng được các điều kiện pháp lý được nhà nước quy định.Với mong muốn giúp các cá nhân,tổ chức có thể thực hiện các thủ tục pháp lý một cách nhanh nhất,Luật […]