Xin cấp chứng chỉ hành nghề dược ở đâu

Kinh doanh, buôn bán dược phẩm là một ngành nghề kinh doanh đặc thù, đòi hỏi những yêu cầu nhất định về mặt thủ tục pháp lý. Trong đó để có thể bán lẻ dược phẩm, chủ sở hữu phải có chứng chỉ hành nghề dược do Bộ Y tế cấp. Vậy, xin cấp chứng […]

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Thành phần hồ sơ: – Đơn đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc theo mẫu do Bộ Y tế quy định – Bản chính Chứng chỉ hành nghề dược của người quản lý chuyên môn về dược phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh và bản sao Giấy […]

Điều kiện về địa điểm bán lẻ dược phẩm

Để tiến hành việc kinh doanh bán lẻ dược phẩm, trước hết chủ sở hữu cần phải lưu ý các điều kiện về địa điểm bán lẻ dược phẩm. Để xin giấy phép bán lẻ dược phẩm, cơ sở bán lẻ cần đáp ứng được các yêu cầu cơ bản về địa điểm, trang thiết […]