Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất

Do nhu cầu của thị trường, sản xuất thực phẩm là ngành nghề kinh doanh đã có từ lâu đời và luôn phát triển bền vững. Tuy nhiên, loại thực phẩm phục vụ nhu cầu ăn uống của con người sẽ có tác động trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe con người. Dó đó, […]