Danh Mục 17 Công Việc Được Thực Hiện Cho Thuê Lại Lao Động

Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ […]

Thủ Tục Cấp Giấy Phép Hoạt Động Cho Thuê Lại Lao Động

Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ […]

Xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội

Trong những năm gần đây, cùng với sự hội nhập của nền kinh tế Việt Nam với nền kinh tế thế giới ngày càng có nhiều người lao động nước ngoài đến Việt Nam sinh sống và làm việc. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thì người nước ngoài muốn lao động hợp […]