Xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

  Ngày 01/01/2018 Luật Du lịch 2017 đã chính thức có hiệu lực, thay thế cho Luật Du lịch 2005. Trong đó có nhiều thay đổi, đặc biệt liên quan tới điều kiện và thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Vì vậy, ở bài viết dưới đây, Luật Thành […]