Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu mẫu rượu về làm công bố

Doanh nghiệp của bạn muốn nhập khẩu rượu về để kinh doanh, phân phối lại bắt buộc phải thực hiện thủ tục nhập khẩu mẫu rượu về làm công bố cho hồ sơ xin giấy phép phân phối rượu. Nội dung tham khảo liên quan: – Thương nhân có giấy phép phân phối rượu có […]

Quy định của pháp luật về gửi và lưu giấy phép rượu?

Pháp luật quy định thế nào về việc gửi và lưu giấy phép rượu? Luật Thành Thái gửi tới Quý khách các thông tin về vấn đề đó qua bài viết sau đây. Bài viết tham khảo: – Quy trình nhập khẩu rượu từ nước ngoài về Việt Nam – Điều kiện và thủ tục xin […]

Những điều kiện cần thiết khi bán lẻ rượu ra thị trường?

Bạn muốn bán lẻ rượu ra thị trường nhưng chưa biết về các điều kiện để thực hiện hoạt động này là gì? Luật Thành Thái gửi tới Quý khách các thông tin về vấn đề đó qua bài viết sau đây. Bán lẻ rượu là hoạt động mua rượu từ thương nhân bán buôn/phân phối/sản xuất rượu […]

Luật Thành Thái hướng dẫn viết đơn xin cấp Giấy phép rượu

Tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu có hướng dẫn cách viết đơn đề nghị cấp giấy phép rượu như sau: TÊN THƯƠNG NHÂN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm ………… ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP …………….(1)…………….. Kính gửi: ………………..(2)…………………………………………. Tên […]

Thương nhân có giấy phép phân phối rượu có quyền và nghĩa vụ gì?

Thương nhân có giấy phép phân phối rượu có quyền và nghĩa vụ gì? Hãy cùng Luật Thành Thái tìm hiểu qua bài viết sau: Quyền và nghĩa vụ của thương nhân phân phối rượu quy định tại Điều 18 Nghị định 105/2017/NĐ-CP 1. Quyền và nghĩa vụ chung: a) Mua, bán rượu có nguồn […]

Quy trình nhập khẩu rượu từ nước ngoài về Việt Nam

Để nhập khẩu rượu về Việt Nam bạn cần nắm rõ các quy trình, thủ tục. Luật Thành Thái hướng dẫn Quý khách sơ qua những bước cần phải làm khi thực hiện nhập khẩu rượu. Nội dung tham khảo liên quan: – Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ cho nhà hàng – Xin […]