Cấp Giấy Phép Xây Dựng Đối Với Nhà Ở Riêng Lẻ Tại Hà Nội

1. Căn cứ pháp lý Luật Xây Dựng 2014 Nghị Định 53/2017 Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng Thông tư 15/2016 Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng 2. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ Cấp […]

Không Có Tạm Trú Có Nhập Được Hộ Khẩu Hà Nội Không?

Câu Hỏi Đề Nghị Tư Vấn: Chào Anh/Chị Công ty Luật Thành Thái và Đồng Nghiệp. Em và Vợ em chuyển ra Hà Nội mới được một tháng và bây giờ em muốn đăng ký thường trú, nhưng em được biết để đăng ký thường trú tại hà nội phải có tạm trú từ hai […]

Các Trường Hợp Được Nhập Hộ Khẩu Tại Hà Nội

Công dân có quyền tự do cư trú theo quy định của Luật cư trú và các quy định khác của pháp luật liên quan. Công dân có đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thường trú, tạm trú. […]