Đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, nhiều doanh nghiệp nước ta đang dần thay đổi để thích nghi hơn với cơ chế thị trường đồng thời góp phần hội nhập nền kinh tế nước ta với các nước trên thế giới. Chính vì vậy mà nhu cầu thay đổi đăng […]

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ phải tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ đăng ký được quy định cụ thể tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP Quy […]