Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ phải tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ đăng ký được quy định cụ thể tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP Quy […]