Hồ sơ công bố mỹ phẩm cần những gì?

Thị trường mỹ phẩm ngày càng đa dạng và sôi động với hàng loạt các sản phẩm mỹ phẩm từ trong nước đến quốc tế. Khi đó, vai trò của công bố mỹ phẩm trở nên vô cùng cần thiết. Không chỉ là một thủ tục bắt buộc đối với doanh nghiệp, nó còn là […]