Đơn đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu

Trước khi chủ hàng muốn kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật của mình để xuất khẩu thì chủ hàng phải đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu. Luật Thành Thái – liên hệ: 0369.131.905 sẽ tư vấn cho Quý khách hàng về mẫu đơn đăng ký kiểm dịch […]