Đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu

Giống như động vật thì sản phẩm động vật để có thể nhập khẩu vào Việt Nam thì phải đăng ký kiểm dịch tại Cục Thú y. Tại đây, Cục Thú y sẽ nhận hồ sơ và hướng dẫn cho chủ hàng các bước để đăng ký và kê khai kiểm dịch sản phẩm động […]

Đăng ký kiểm dịch động vật trên cạn nhập khẩu tại Việt Nam

Hiện nay, để động vật có thể nhập khẩu vào Việt Nam hay để hoàn thành thủ tục thông quan cho động vật trên cạn thì một trong những thủ tục hành chính bắt buộc phải làm đó là Đăng ký kiểm dịch động vật trên cạn nhập khẩu. Thủ tục này được quy định […]