Danh mục các loại bệnh sẽ kiểm dịch đối với loài “cá”

Mỗi loại động vật khi đăng ký kiểm dịch sẽ có các chỉ tiêu hay các đối tượng bệnh kiểm dịch khác nhau. Luật Thành Thái sẽ tư vấn cho Quý khách hàng về các loại bệnh sẽ kiểm dịch đối với loài “cá”. I. Danh mục các loại bệnh sẽ kiểm dịch đối với […]

Đánh dấu gia súc vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

Sau khi kiểm dịch động vật để vận chuyển ra các tỉnh thành khác thì cơ quan kiểm dịch sẽ đánh số kiểm dịch cho các động vật đó. Luật Thành Thái sẽ tư vấn cho Quý khách hàng về cách thức đánh số kiểm dịch cho động vật cụ thể như sau: I. Đánh […]

Đơn khai báo kiểm dịch động vật với cơ quan kiểm dịch

Trước khi chủ hàng muốn kiểm dịch động vật của mình để nhập khẩu thì chủ hàng phải khai báo kiểm dịch động vật. Luật Thành Thái – liên hệ: 0369.131.905 sẽ tư vấn cho Quý khách hàng về mẫu đơn khai báo kiểm dịch động vật nhập khẩu, cụ thể như sau: CỘNG HÒA […]