Pháp luật về đào tạo và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp

Đào tạo là một quá trình hướng đến đạt được trình độ về năng lực, chuyên môn nhất định. Trong quá trình sử dụng lao động, để Người lao động (NLĐ) đáp ứng được yêu cầu công việc, Doanh nghiệp (DN) phải tổ chức đào tạo phát triển nhân sự, nâng cao trình độ, kỹ […]