TƯ VẤN VỀ XỬ LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU

Ở các doanh nghiệp ở Việt Nam việc giao kết Hợp đồng lao động (HĐLĐ) giữa doanh nghiệp và người lao động không phải lúc nào cũng tuân thủ đầy đủ các quy trình, thủ tục, nội dung pháp luật lao động quy định. Để giúp doanh nghiệp hạn chế những rủi ro về mặt […]