Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật

Trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật. Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động bồi thường cũng như thực hiện nghĩa vụ khi chấm dứt hợp đồng trái luật. Luật Thành Thái xin đưa ra những tư vấn xoay quanh vấn đề này […]