Mức đóng các loại bảo hiểm trong công ty cổ phần

Doanh nghiệp có trách nhiệm đóng các loại bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) cho người lao động khi giao kết hợp đồng lao động. Các mức đóng BHXH, BHYT, BHTN được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Tiền lương tháng của người lao động bao gồm: tiền lương, phụ cấp […]

Vấn Đề Cần Biết Trong Hợp Đồng Thử Việc

Hợp đồng thử việc là một hợp đồng quen thuộc. Vì thế chúng ta cần thiết phải hiểu rõ những quy định của pháp luật để có thể bảo vệ quyền và lợi ích cho bản thân. Đặc biệt, người lao động cần lưu ý nên đọc kỹ hợp đồng thử việc trước khi ký kết để […]