CÁC HÌNH THỨC HỢP TÁC CỦA DOANH NGHIỆP VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

Vốn là vấn đề hết sức quan trọng đi với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp – startup trong giai đoạn khởi đầu và giai đoạn phát triển. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có sẵn nguồn vốn cho các hoạt động của mình. Rất nhiều doanh nghiệp […]