TƯ VẤN VỀ NỘI QUY LAO ĐỘNG

Trong hoạt động thực tiễn tại các doanh nghiệp ở Việt Nam nội quy lao động có một vai trò hết sức quan trọng là một trong những căn cứ để quản lý, xử lý vấn đề lao động. Tuy nhiên để có được một nội quy lao động phù hợp với mô hình hoạt […]

Mẫu Nội quy lao động trong Doanh nghiệp

TÊN DOANH NGHIỆP              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                  ***   […]