Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Giấy phép xả nước thải là một trong những hồ sơ môi trường quan trọng của một doanh nghiệp, giúp cơ quan chức năng có thể kiểm tra thống kê được chính xác lưu lượng nước thải xả ra môi trường xung quanh có đạt đúng quy chuẩn của từng loại nước thải theo quy định […]