Tư vấn, soạn thảo Nội quy, Hợp đồng, Quy chế của doanh nghiệp

Trong những năm gần đây số lượng doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn cả nước thành lập mới ngày một nhiều và tập trung chủ yếu ở những thành phố lớn như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bình Dương, Hải Phòng, và các […]