Cấp giấy phép sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF

Việt Nam là một nước đang phát triển, nhu cầu sử dụng hóa chất trong sản xuất, công nghiệp rất lớn. Quý khách muốn đã được cấp Giấy phép sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF. Vậy hồ sơ, điều kiện thủ tục như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây: 1. […]

Cấp điều chỉnh giấy phép sản xuất hóa chất bảng 2, bảng 3

Quý khách đã được cấp Giấy phép sản xuất hóa chất. Trong quá trình hoạt động có sự thay đổi các nội dung trên Giấy phép được cấp. Khi đó, Quý khách cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép sản xuất hóa chất đã được cấp. 1. Trình tự thực hiện – Tổ […]

Thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1

Lĩnh vực hóa chất là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, được quản lý bởi các cơ quan chuyên ngành. Doanh nghiệp của bạn đã có giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1. Trong quá trình hoạt động, Bạn muốn thay đổi một số thông tin trên giấy phép. Quá trình xin cấp […]

Thủ tục cấp lại giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1

Lĩnh vực hóa chất là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, được quản lý bởi các cơ quan chuyên ngành. Doanh nghiệp của bạn đã có giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1. Trong quá trình hoạt động, Giấy phép của Bạn hết hạn hoặc bị mất, bị rách… Quá trình xin cấp […]

Xử lý vi phạm trong lĩnh vực hóa chất được quy định như thế nào?

Xử lý vi phạm trong lĩnh vực hóa chất được quy định như thế nào? Hãy tìm hiểu qua bài viết dưới đây để tránh những rủi ro không đáng có. Xử lý vi phạm trong lĩnh vực hóa chất được quy định tại Nghị định 115/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị […]

Cách ghi thông tin trên nhãn hóa chất như thế nào?

Cách ghi thông tin trên nhãn hóa chất như thế nào? Luật Thành Thái sẽ gửi tới Quý khách cách ghi thông tin trên nhãn hóa chất qua bài viết dưới đây. Trên nhãn hóa chất bạn cần có các thông tin sau: tên hóa chất, mã nhận dạng hóa chất, hình đồ cảnh báo, […]