Xử lý vi phạm trong lĩnh vực hóa chất được quy định như thế nào?

Xử lý vi phạm trong lĩnh vực hóa chất được quy định như thế nào? Hãy tìm hiểu qua bài viết dưới đây để tránh những rủi ro không đáng có. Xử lý vi phạm trong lĩnh vực hóa chất được quy định tại Nghị định 115/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị […]

Cách ghi thông tin trên nhãn hóa chất như thế nào?

Cách ghi thông tin trên nhãn hóa chất như thế nào? Luật Thành Thái sẽ gửi tới Quý khách cách ghi thông tin trên nhãn hóa chất qua bài viết dưới đây. Trên nhãn hóa chất bạn cần có các thông tin sau: tên hóa chất, mã nhận dạng hóa chất, hình đồ cảnh báo, […]

Hướng dẫn khai báo hóa chất

Bạn kinh doanh, sản xuất hóa chất nhưng chưa biết hóa chất của mình có thuộc danh mục phải khai báo không. Bài viết này Luật Thành Thái sẽ hướng dẫn Quý khách khai báo hóa chất. Nội dung tham khảo liên quan: Điều kiện xin Giấy phép kinh doanh hóa chất như thế nào? […]

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất hóa chất

Doanh nghiệp muốn sản xuất hóa chất cần đáp ứng được những điều kiện theo quy định của pháp luật. Giấy chứng nhận cở sở đủ điểu kiện sản xuất hóa chất là một trong những giấy tờ minh chứng cho doanh nghiệp có đáp ứng được điều kiện quy định của pháp luật hay […]