Tư vấn Xin cấp Giấy phép phân phối, bán buôn rượu

Rượu là một mặt hàng đồ uống phổ biến đối với tất cả mọi người. Nhu cầu về rượu rất lớn, tuy nhiên việc kinh doanh rượu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Luật Thành Thái sẽ tư vấn cho Quý khách tất cả các vấn đề về hai thủ tục Xin giấy […]

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Rượu là mặt hàng kinh doanh đặc biệt, có rất nhiều loại hình kinh doanh rượu. Trong đó, bán rượu tiêu dùng tại chỗ là loại hình cần xin cấp phép tại Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình để được cấp Giấy phép rất phức tạp và cơ sở kinh doanh cần đáp ứng được […]

Quy trình mở cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh?

Rượu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, có rất nhiều loại hình kinh doanh, sản xuất rượu. Trong đó sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh là loại hình truyền thống. Các chủ thể muốn sản xuất rượu thủ công cần phải xin cấp Giấy phép sản xuất thủ công nhằm mục […]