Thành lập Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Khoa học và công nghệ (KH&CN) thế giới đã trở thành lực lượng sản xuất hiện đại, là động lực phát triển và là nền tảng của nền kinh tế tri thức của các quốc gia. Ở Việt Nam, KH&CN là quốc sách hàng đầu trong chính sách phát triển quốc gia. Do đó, doanh […]

Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

Phần mềm máy tính (chương trình máy tính) là một trong những đối tượng được bảo hộ quyền tác giả. Cùng với xu hướng phát triển của nền công nghiệp phần mềm toàn cầu, Việt Nam được đánh giá là một trong số các quốc gia có nhiều tiềm năng phát triển mạnh. Việc đăng […]