CHẾ ĐỘ CHỊU TRÁCH NHIỆM TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP

Mỗi doanh nghiệp trong quá trình hoạt động đều phải chịu những trách nhiệm pháp ý nhất định về hoạt động kinh doanh của mình. Đây là một điểm rất đáng lưu ý với các chủ thể đang có ý định thành lập doanh nghiệp. Chế độ chịu trách nhiệm tài sản của doanh nghiệp […]

Chuyển đổi Công ty TNHH 2 thành viên thành Công ty cổ phần

Trong quá trình phát triển và kinh doanh của mình doanh nghiệp có thể thay đổi cơ cấu, và cách thức huy động vốn cũng như hoạt động quản lý nội bộ của mình dẫn đến việc chuyển đổi loại hình công ty trong doanh nghiệp. Nắm bắt được điều đó Luật Thành Thái Với phương […]

Chuyển đổi Công ty TNHH 2 thành viên thành Công ty TNHH 1 thành viên

Trong quá trình phát triển và kinh doanh của mình doanh nghiệp có thể thay đổi cơ cấu, và cách thức huy động vốn cũng như hoạt động quản lý nội bộ của mình dẫn đến việc chuyển đổi loại hình công ty trong doanh nghiệp. Nắm bắt được điều đó Luật Thành Thái Với phuơng […]