Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập của công ty cổ phần

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Do đó, thông tin của cổ đông sáng lập sẽ được kê khai trong Danh sách cổ đông sáng lập và nộp cho phòng đăng […]

Đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, nhiều doanh nghiệp nước ta đang dần thay đổi để thích nghi hơn với cơ chế thị trường đồng thời góp phần hội nhập nền kinh tế nước ta với các nước trên thế giới. Chính vì vậy mà nhu cầu thay đổi đăng […]

Tư vấn và Dịch vụ đăng ký hoạt động chi nhánh/VPĐD/Địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH 1 thành viên do pháp nhân làm chủ sở hữu

Để giúp những thương nhân khởi sự kinh doanh nhanh chóng và thuận lợi tháo gỡ những vướng mắc pháp lý trong quá trình đăng ký hoạt động của doanh nghiệp. Luật Thành Thái Với phuơng châm “Chuyên nghiệp, hiệu quả, chính xác” là thước đo, “Thành công của khách hàng” là kết quả. Hãy […]