Chốt thuế chuyển quận đối với doanh nghiệp

Chốt thuế chuyển quận là công việc đối với doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang quận khác trong phạm vi thành phố trực thuộc trung ương và do Chi cục thuế quản lý. Đối với mỗi Chi cục thuế có yêu cầu cụ thể khác nhau, vì vậy trong bài viết dưới […]

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

Thông tin đăng ký thuế là một nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động của mình, các nội dung đăng ký thuế đã được doanh nghiệp đề nghị đăng ký ban đầu có thể thay đổi. Vì vậy, trong nội dung bài viết dưới đây, Luật Thành Thái đưa ra tư […]

Mức phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế

Chủ thể nộp thuế có trách nhiệm nộp thuế theo đúng thời hạn quy định. Nếu chậm nộp thuế thì sẽ bị xử phạt  tính theo số ngày chậm nộp. Sau đây, Luật Thành Thái xin chia sẻ bài viết Mức phạt đối với hành vi chậm nộp thuế: 1. Mức phạt đối với khoản […]

Các trường hợp Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế giá trị gia tăng

Trong trường hợp nào Doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng? Luật Thành Thái mời bạn đọc quan tâm tham khảo bài viết sau để hiểu hơn về vấn đề này. 1. Khái quát về thuế giá trị gia tăng Thuế giá trị gia tăng đánh trên phần giá trị mới được tạo […]