Giấy phép tổ chức hội nghị, hội thảo Quốc tế

Thủ tục pháp lý trong việc xin Giấy phép tổ chức hội thảo quốc tế luôn là công việc tốn rất nhiều thời gian của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Nắm bắt được những khó khăn đó, Luật Thành Thái xin chia sẻ những thủ tục về việc cấp giấy phép tổ chức […]