Thủ tục kiểm dịch, sản phẩm động vật – Luật Thành Thái

Thủ tục kiểm dịch động vật là một trong những thủ tục bắt buộc khi hàng hóa muốn thông quan qua cửa khẩu. Luật Thành Thái sẽ tư vấn cho các bạn những bước thực hiện cần thiết để hoàn thành thủ tục kiểm dịch động vật. I. Căn cứ pháp lý: – Luật Thú […]