Thủ tục thay đổi trụ sở chính của công ty

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam. Trụ sở của doanh nghiệp không chỉ là nơi làm việc của công ty mà còn là bộ mặt của công ty khi tiếp xúc đối tác. Một trụ sở thuận lợi, giao thông dễ dàng, […]