Thủ tục xin giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm

Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm là một trong những điều kiện quan trọng trong thủ tục xin cấp giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm của doanh nghiệp. Do đó, Luật Thành Thái xin cung cấp một số thông tin cần thiết về Thủ tục xin giấy xác nhận kiến thức […]

Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đối với tổ chức

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thì Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm rất quan trọng. Tuy nhiên, để được cấp giấy chứng nhận thì cơ sở phải có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm do cơ quan nhà nước có […]