Xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội

Trong những năm gần đây, cùng với sự hội nhập của nền kinh tế Việt Nam với nền kinh tế thế giới ngày càng có nhiều người lao động nước ngoài đến Việt Nam sinh sống và làm việc. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thì người nước ngoài muốn lao động hợp […]