Thành lập công ty nước ngoài tại Hải Dương

Thị trường Việt Nam là một thị trường tiềm năng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư còn gặp nhiều khó khăn về thủ tục hành chính, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Sau đây, Luật Thành Thái xin tư vấn về trình tự, thủ tục thành lập công ty nước ngoài tại Hải Dương.

I. TRÌNH TỰ

Theo Điều 22 Luật đầu tư 2014, Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập Công ty tại Việt Nam (cụ thể tại tỉnh Hải Dương) theo các bước:

– Bước 1: Lập dự án đầu tư và xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư.

– Bước 2: Thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

II. THỦ TỤC XIN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

– Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

– Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

+ Đề xuất dự án đầu tư;

+ Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

+ Giải trình về sử dụng công nghệ (nếu có – đối với dự án về công nghệ).

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư theo quyết định chủ trương đầu tư

– Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ đăng ký đầu theo quy định tại Điều 33 Luật đầu tư tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư nơi dự kiến thực hiện dự án đầu tư cấp tỉnh nếu thuộc trường hợp dự án theo quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.

– Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư nơi dự kiến thực hiện dự án đầu tư.

III. THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  2. Điều lệ công ty.
  3. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.
  4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

– Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của Chủ sở hữu, thành viên công ty, cổ đông là cá nhân, người đại diện theo pháp luật công ty, người đại diện phần vốn góp, cổ phần;

– Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

  1. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức

IV. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

1. Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Cụ thể: Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:

– Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

– Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

– Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

3. Trong trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp hoặc đầu tư theo hợp đồng.

Thực hiện thủ tục Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoặc đăng ký đầu tư theo hợp đồng.

IV. CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Công ty TNHH Thành Thái và đồng nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ:

Xin giấy phép đầu tư 

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất của nhà đầu tư nước ngoài

…………

Ngoài ra, Công ty TNHH Thành Thái và Đồng Nghiệp sẽ giải đáp các thắc mắc của quý khách hàng các vấn đề về mặt pháp lý về đầu tư, doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ,… . Công ty TNHH Thành Thái và Đồng Nghiệp luôn lấy kết quả của quý khách là mục tiêu, sự hài lòng của khách hàng là thước đo. Mọi sự thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi.

Số điện thoại: 0359.948.883

Địa chỉ mail : Luatthanhthai@gmai.com  để nhận được sự tư vấn trực tiếp

 

 

Tin liên quan