Thành lập Doanh nghiệp ở Hải Phòng

Để thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng cần chú ý đến những vấn đề gì. Luật Thành Thái xin gửi tới quý bạn đọc bài viết về thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng.

Nội dung tham khảo liên quan:

– Thành lập công ty nước ngoài tại Hải Dương

– Điều kiện thành lập công ty cổ phần

HỒ SƠ CỦA DOANH NGHIỆP VÀ CHẾ ĐỘ LƯU GIỮ

I. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Ở HẢI PHÒNG

Mỗi doanh nghiệp đều phải đáp ứng những điều kiện kinh doanh nhất định về :

  • Điều kiện về người thành lập, người đại diện theo pháp luật, người quản lý khác của doanh nghiệp.
  • Điều kiện về tên doanh nghiệp.
  • Điều kiện về trụ sở.
  • Điều kiện về ngành nghề.
  • Điều kiện về vốn.

Xem chi tiết: Điều kiện thành lập Doanh Nghiệp

II. THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Ở HẢI PHÒNG

2.1. Cơ quan có thẩm quyền:

Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng.

2.2. Hồ sơ

2.2.1. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân.

2.2.2. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; công ty cổ phần và công ty hợp danh

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; công ty hợp danh; danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

– Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với công dân Việt Nam: thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; đối với người nước ngoài: hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

– Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2.2.3. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ:

+ Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình có chủ sở hữu.

+ Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý có Hội đồng thành viên.

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

+ Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;

+ Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có một bộ hồ sơ riêng.

Mẫu hồ sơ xem tại:

Thành lập công ty hợp danh Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viênThành lập công ty cổ phần Thành lập doanh nghiệp tư nhân.

2.3. Trình tự thủ tục

B1. Cá nhân/tổ chức chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục;

B2. Nộp hồ sơ online qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh;

B3. Phòng đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì thông báo bằng văn bản để sửa đổi, bổ sung hồ sơ;

B4. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có);

B5. Nhận kết quả.

Thời gian thực hiện thủ tục là từ 05 -07 ngày.

II. Các dịch vụ do Luật Thành Thái cung cấp 

Công ty TNHH Thành Thái và Đồng Nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ:

Ngoài ra, Công ty TNHH Thành Thái và Đồng Nghiệp sẽ giải đáp các thắc mắc của quý khách hàng khi có nhu cầu mở công ty tại Việt Nam. Luật Thành Thái luôn lấy kết quả của quý khách là mục tiêu, hài lòng của khách hàng là thước đo. Mọi sự thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi.

Số điện thoại: 0359.948.883

Địa chỉ email : Luatthanhthai@gmai.com  để nhận được sự tư vấn trực tiếp.

Tin liên quan