Thế nào là xúc tiến thương mại?

Trong hoạt động mua bán và cung ứng dịch vụ hiện nay, hoạt động xúc tiến thương mại là hoạt động khá cần thiết và quan trọng. Bởi các hoạt động xúc tiến thương mại sẽ giúp thúc đẩy mạnh quá trình mua bán và cung ứng dịch vụ. Vậy, Thế nào là xúc tiến thương mại? Bao gồm những hoạt động nào? Sau đây, Luật Thành Thái xin tư vấn giúp quý khách hàng như sau:

1. Căn cứ pháp lí

Luật thương mại 2005

2. Thế nào là xúc tiến thương mại?

Xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại

Như vậy, bản chất của xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy việc mua bán và cung ứng dịch vụ. Bao gồm các hoạt động:

 • Khuyến mại
 • Quảng cáo thương mại
 • Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ
 • Hội chợ, triển lãm thương mại

3. Các hoạt động xúc tiến thương mại

3.1. Khuyến mại

– Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

– Thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Thương nhân trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh;
 • Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.

– Một số hình thức khuyến mại

 • Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.
 • Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
 • Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.
 • Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

3.2. Quảng cáo thương mại

– Quảng cáo thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình

– Sản phẩm quảng cáo thương mại gồm những thông tin bằng hình ảnh, hành động, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng chứa đựng nội dung quảng cáo thương mại

– Phương tiện quảng cáo thương mại là công cụ được sử dụng để giới thiệu các sản phẩm quảng cáo thương mại. Bao gồm:

 • Các phương tiện thông tin đại chúng;
 • Các phương tiện truyền tin;
 • Các loại xuất bản phẩm;
 • Các loại bảng, biển, băng, pa-nô, áp-phích, vật thể cố định, các phương tiện giao thông hoặc các vật thể di động khác;
 • Các phương tiện quảng cáo thương mại khác.

– Một số hoạt động quảng cáo thương mại bị cấm

 • Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.
 • Quảng cáo có sử dụng sản phẩm quảng cáo, phương tiện quảng cáo trái với truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;và trái với quy định của pháp luật.
 • Quảng cáo hàng hoá, dịch vụ mà Nhà nước cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh hoặc cấm quảng cáo.
 • Lợi dụng quảng cáo thương mại gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.
 • Quảng cáo sai sự thật về một trong các nội dung số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, xuất xứ hàng hóa, chủng loại, bao bì, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của hàng hoá, dịch vụ.
 • Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật.

                                                                 Tư vấn pháp luật Luật Thành Thái0961.961.043

3.3. Trưng  bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ

– Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân dùng hàng hoá, dịch vụ và tài liệu về hàng hoá, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hoá, dịch vụ đó.

– Các hình thức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ:

 • Mở phòng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ
 • Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ tại các trung tâm thương mại;hoặc trong các hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá, nghệ thuật.
 • Tổ chức hội nghị, hội thảo có trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.
 • Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên Internet;và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

– Các trường hợp cấm trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ

 • Tổ chức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức, phương tiện trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, cảnh quan, môi trường, sức khoẻ con người.
 • Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ; hoặc sử dụng hình thức, phương tiện trưng bày, giới thiệu trái với truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ làm lộ bí mật nhà nước.
 • Trưng bày, giới thiệu hàng hoá của thương nhân khác để so sánh với hàng hoá của mình; trừ trường hợp hàng hoá đem so sánh là hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.
 • Trưng bày, giới thiệu mẫu hàng hoá không đúng với hàng hoá đang kinh doanh nhằm lừa dối khách hàng.

4. Hội chợ, triển lãm thương mại

– Hội chợ, triển lãm thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch vụ.

– Hàng hoá, dịch vụ không được phép tham gia hội chợ, triển lãm thương mại bao gồm:

 • Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, chưa được phép lưu thông
 • Hàng hóa, dịch vụ do thương nhân ở nước ngoài cung ứng thuộc diện cấm nhập khẩu
 • Hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; trừ trường hợp trưng bày, giới thiệu để so sánh với hàng thật.

Trên đây là tư vấn của Luật Thành Thái về các quy định về xúc tiến thương mại.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 0961 961 043 để nhận được sự tư vấn kịp thời và dịch vụ nhanh gọn, chính xác.

Ngoài ra, Luật Thành Thái còn cung cấp các dịch vụ có liên quan như tư vấn thủ tục cấp phép bán buôn rượu, bán lẻ rượu, giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh và tư vấn các vấn đề pháp lý về doanh nghiệp.

Tin liên quan