Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

Thông tin đăng ký thuế là một nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động của mình, các nội dung đăng ký thuế đã được doanh nghiệp đề nghị đăng ký ban đầu có thể thay đổi. Vì vậy, trong nội dung bài viết dưới đây, Luật Thành Thái đưa ra tư vấn về thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế.

1. Thành phần hồ sơ:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
  • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo:

             + Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

             + Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

             + Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.

2. Trình tự thực hiện:

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ.

DN nộp hồ sơ tại Phòng ĐKKD nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hoặc nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung ĐKDN qua mạng điện tử.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng ĐKKD cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung ĐKDN cho doanh nghiệp.

Trên đây là những tư vấn sơ bộ của Luật Thành Thái về Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế. Nếu có bất cứ thắc mắc hay khó khăn nào, xin vui lòng liên hệ đến Luật Thành Thái theo hotline: 081 439 3779 hoặc email: luatthanhthai@gmail.com. Luật Thành Thái chúng tôi luôn hỗ trợ tư vấn và phục vụ tận tình.

Có thể tham khảo thêm:

Quyền và nghĩa vụ chung đối với Doanh Nghiệp

GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU

Tư vấn xin Giấy phép quảng cáo

Yêu cầu đối với người trực tiếp kinh doanh thực phẩm

 

 

Tin liên quan