Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Giấy phép xả nước thải là một trong những hồ sơ môi trường quan trọng của một doanh nghiệp, giúp cơ quan chức năng có thể kiểm tra thống kê được chính xác lưu lượng nước thải xả ra môi trường xung quanh có đạt đúng quy chuẩn của từng loại nước thải theo quy định của Bộ tài nguyên và môi trường hay không. Nắm bắt được nhu cầu, Luật Thành Thái với phương châm “Chuyên nghiệp, nhanh gọn, chính xác” là thước đo, “Thành công của khách hàng” là kết quả, sẽ đại diện cho quý khách hàng thực hiện tư vấn về “Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước được thực hiện như thế nào? 

 

  1. Điều kiện cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Mọi tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức cá nhân nước ngoài có các hoạt động xả thải vào nguồn nước với lưu lượng 10 m3/ngày đêm đều phải lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tài nguyên nước phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1.1 Đã thực hiện việc thông báo, lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của Nghị định số 201/2013/NĐ – CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.

1.2 Có đề án, báo cáo phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước đã được phê duyệt hoặc phù hợp với khả năng nguồn nước, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước nếu chưa có quy hoạch tài nguyên nước. Đề án, báo cáo phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường lập; thông tin, số liệu sử dụng để lập đề án, báo cáo phải bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, chính xác và trung thực.

1.3 Phương án, biện pháp xử lý nước thải thể hiện trong đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước phải bảo đảm nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; phương án thiết kế công trình hoặc công trình khai thác tài nguyên nước phải phù hợp với quy mô, đối tượng khai thác và đáp ứng yêu cầu bảo vệ tài nguyên nước.

1.4 Có thiết bị, nhân lực hoặc có hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân khác đủ năng lực thực hiện việc vận hành hệ thống xử lý nước thải và quan trắc hoạt động xả nước thải đối với trường hợp đã có công trình xả nước thải.

1.5 Có phương án bố trí thiết bị, nhân lực để thực hiện việc vận hành hệ thống xử lý nước thải và quan trắc hoạt động xả nước thải đối với trường hợp chưa có công trình xả nước thải

1.6 Đối với công trình xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng từ 10.000 m3/ngày đêm trở lên (quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 201/2013/NĐ – CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước) phải có phương án, phương tiện, thiết bị cần thiết để ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước và thực hiện việc giám sát hoạt động xả nước thải theo quy định.

  1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

1.1 Đơn đề nghị cấp giấy phép (theo mẫu quy định tại Thông tư 27/2014/TT-BTNMT quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước);

1.2 Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa xả nước thải; báo cáo hiện trạng xả nước thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước;

1.3 Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước; kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý đối với trường hợp đang xả nước thải. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

1.4 Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải (Trường hợp chưa có công trình xả nước thải vào nguồn nước, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư ).

1.5 Đối với những trường hợp xin cấp lại hoặc gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn tiếp nhận phải có bản gốc giấy phép xả nước thải đã đăng ký trước đó.

Trên đây là một số thông tin về Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.  Ngoài ra, Luật Thành Thái tư vấn và thực hiện dịch vụ cấp giấy phép môi trường như: giấy phép khai thác nước dưới đất, lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường.. Nếu bạn có bất kỳ khó khăn, thắc mắc về các vấn đề liên quan đến luật pháp hãy nhấc máy và gọi đến cho chúng tôi:

Luật Thành Thái – Điểm tựa pháp lý vững chắc của nhiều khách hàng

Địa chỉ : Phòng 1105, Tòa 15T, đường Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline  : 0977.184.216

Email: luatthanhthai@gmail.com

Chi nhánh: Luật sư Vinh Quang – Đoàn Luật Sư Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 272 – Đường Phan Đình Phùng – Tp Thái Nguyên

Điện thoại: 091.663.2282 – 0934.666.282

Email  : vinhquang.law@gmail.com

Tin liên quan