Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp. Địa điểm kinh doanh là nội dung đăng ký bắt buộc đối với các doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ được  Đăng ký địa điểm kinh doanh tại tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở; hoặc tỉnh/thành phố nơi đặt chi nhánh công ty. (Đăng ký địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh).

Dưới đây là tư vấn của Luật Thành Thái về thành phần hồ sơ cần có khi đăng ký địa điểm kinh doanh:

  1. Cơ sở pháp lý

  • Luật Doanh nghiệp năm 2014
  • Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

2. Nội dung tư vấn

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, công ty phải thực hiện thông báo lập địa điểm kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh.

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo về việc lập địa điểm kinh doanh (mẫu Phụ lục II-11 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

2. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với địa điểm kinh doanh (mẫu Phụ lục II-19 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT); đối với các công ty đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương chưa thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp để được cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.(Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theoThông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

3. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật;

4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

– Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân; hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

– Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài; hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc; kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bài viết tham khảo:

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Giải quyết tranh chấp lao động

Chế độ của người lao động làm việc không trọn thời gian

Khi có bất kỳ vấn đề nào cần xin cấp phép, tư vấn. Khách hàng xin liên hệ số điện thoại: 0912 264 553 hoặc đia chỉ mail: Luatthanhthai@gmai.com  để nhận được sự tư vấn và các dịch vụ pháp lý kịp thời.

Tin liên quan