Thủ tục xin giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài sau khi đã thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh, để kinh doanh cần thực hiện thủ tục xin giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Nội dung tham khảo liên quan:

– Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ

– Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh để bán lẻ hàng hóa đối với Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

– Thủ tục xin giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

1. Các trường hợp xin giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

– Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

– Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có quyền đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ sau khi có Giấy phép kinh doanh và tài liệu về địa điểm kinh doanh bán lẻ.

– Trường hợp địa điểm lập cơ sở bán lẻ thứ nhất cùng tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương với trụ sở chính, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có quyền đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất. 

– Tổ chức kinh tế có cơ sở bán lẻ tại Việt Nam, sau khi nhận vốn góp trở thành tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện các quyền kinh doanh hàng hóa.

2. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép

– Đơn đề nghị.

– Bản giải trình có nội dung:

+ Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: địa chỉ cơ sở; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng. Giải trình việc đáp ứng điều kiện về địa điểm. Kèm theo tài liệu về địa điểm;

+ Kế hoạch kinh doanh: Trình bày kế hoạch kinh doanh, phát triển thị trường; nhu cầu lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội.

+ Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên. Giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;

– Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

– Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có). Giấy phép kinh doanh.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

3. Quy trình cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài

– Trong 03 ngày làm việc từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu chưa đủ và hợp lệ.

– Trong 10 ngày làm việc từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giy phép kiểm tra việc đáp ứng điều kiện.

a) Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép có văn bản nêu rõ lý do;

b) Trường hợp đáp ứng điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép gửi hồ sơ kèm văn bản ly ý kiến Bộ Công Thương (BCT).

– Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, BCT có văn bản chấp thuận. Trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

– Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của BCT, Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép.

4. Dịch vụ xin Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của Luật Thành Thái

Đến với chúng tôi bạn sẽ được hỗ trợ mọi vấn đề liên quan:

Bước 1: Tư vấn sơ bộ về các điều kiện, thủ tục, hồ sơ.

Bước 2: Trao đổi và ký kết hợp đồng dịch vụ giữa hai bên;

Bước 3: Luật Thành Thái tiến hành soạn thảo hồ sơ. Quý khách hàng thanh toán 70% giá trị hợp đồng;

Bước 4: Luật Thành Thái gửi hồ sơ và hướng dẫn Quý khách ký đóng dấu;

Bước 5: Luật Thành Thái tiến hành nộp hồ sơ tại Sở Công thương nơi Quý khách đặt trụ sở chính;

Bước 6: Theo dõi tình trạng thụ lý hồ sơ, sửa đổi bổ sung hồ sơ (nếu có). Hướng dẫn chuẩn bị và cùng Quý khách tiếp đoàn kiểm tra điều kiện tại cơ sở bán lẻ;

Bước 7: Hoàn thiện biên bản kiểm tra cơ sở bán lẻ và Gửi cơ quan cấp Giấy phép;

Bước 8: Nhận kết quả, bàn giao Quý khách cùng hóa đơn GTGT, đề nghị thanh toán, thanh lý hợp đồng. Quý khách hàng thanh toán 30% giá trị hợp đồng và VAT (nếu có);

Bước 9: Trong quá trình hoạt động, Luật Thành Thái sẽ theo dõi, thông báo tới Quý khách những nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước.

Liên hệ hỗ trợ trực tiếp: 0369 131 905 Hoặc gửi Email: luatthanhthai@gmail.com.

Facebook: tư vấn pháp luật Thành Thái

Bạn sẽ được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Tin liên quan