Trình tự, thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Luật Thành Thái
Hotline: 0912.264.553

Trong quá trình hoạt động tại Việt Nam, Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài khi hết hạn sẽ được tiệp tục gia hạn. Trình tự, thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài gồm:

1. Các trường hợp gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Thương nhân nước ngoài được gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi hết thời hạn quy định trong Giấy phép, trừ trường hợp có hành vi vi phạm thuộc các trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện sau:

– Không hoạt động trong 01 năm và không phát sinh các giao dịch với Cơ quan cấp giấy phép.

– Không báo cáo về hoạt động của Văn phòng đại diện trong 02 năm liên tiếp.

– Không gửi báo cáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định 07/2016/NĐ-CP tới Cơ quan cấp Giấy phép trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản.

– Trường hợp khác theo quy định pháp luật

2. Trình tự, thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

1. Hồ sơ gia hạn Giấy phép phải được nộp trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép hết hạn.

2. Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Cơ quan cấp Giấy phép.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trường hợp không gia hạn phải có văn bản nêu rõ lý do.

5. Trường hợp việc gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành.

3. Căn cứ pháp lý

  • Luật doanh nghiệp năm 2014.
  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
  • Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ

Quý khách hàng có thể quan tâm:

Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh rượu tại Việt Nam

Khi có bất kỳ vấn đề nào cần xin cấp phép, tư vấn. Khách hàng xin liên hệ số điện thoại: 0912 264 553 hoặc đia chỉ mail : Luatthanhthai@gmai.com  để nhận được sự tư vấn và các dịch vụ pháp lý kịp thời.

 Chuyên nghiệp, nhanh gọn, chính xác là thước đo, Thành công của khách hàng là kết quả.

Tin liên quan