CÁC HÌNH THỨC HỢP TÁC CỦA DOANH NGHIỆP VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

Vốn là vấn đề hết sức quan trọng đi với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp – startup trong giai đoạn khởi đầu và giai đoạn phát triển. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có sẵn nguồn vốn cho các hoạt động của mình. Rất nhiều doanh nghiệp […]

Các hình thức huy động vốn trong công ty cổ phần

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện nay; nhu cầu tăng vốn, mở rộng thị trường là một trong những nhu cầu cấp thiết để tăng khả năng hội nhập và cạnh tranh của doanh nghiệp. Là doanh nghiệp đặc trưng cho loại hình công ty đối vốn; CTCP có khả năng huy động […]

Thủ tục tách doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động, có thể do nhu cầu phát triển của Doanh nghiệp mà các doanh nghiệp có thể tách ra thành công ty mới. Thủ tục tách Doanh nghiệp khá phức tạp, sau đây chúng tôi xin hướng dẫn quý khách hàng về thủ tục tách doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm […]

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC TÁCH DOANH NGHIỆP

Trong quá trình hoạt động, có thể do nhu cầu phát triển của Doanh nghiệp mà các doanh nghiệp có thể tách ra thành công ty mới. Thủ tục tách Doanh nghiệp khá phức tạp, sau đây chúng tôi xin hướng dẫn quý khách hàng về thủ tục tách doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm […]

Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH một thành viên

Khi gặp phải các vấn đề kinh doanh  muốn thu hồi vốn hay muốn trao quyền sử dụng cho chủ thể khác. Chủ sở hữu công ty có thể thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH một thành viên. Việc chuyển nhượng vốn đối với chủ sở hữu của loại hình […]

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên là thủ tục pháp lý tương đối phức tạp và chịu nhiều hạn chế. Việc chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên không tự do như đối với công ty cổ phần. Và không […]