Thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần

Thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là một trong những thủ tục phức tạp. Trước hết là vì cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần gồm nhiều thành viên, có sự hạn chế chuyển nhượng đối với các cổ đông sáng lập. Đồng thời, vốn điều lệ của công […]

Chịu thuế thu nhập khi chuyển nhượng vốn

Khi chuyển nhượng vốn góp, các bên tham gia bên ngoài những câu hỏi liên quan đến trình tự thủ tục và các giấy tờ hồ sơ cần thực hiện, còn đặc biệt quan tâm đến một lĩnh vực khác: Chuyển nhượng vốn góp có cần nộp thuế không?  Nếu phải nộp thuế thì ai […]

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty hợp danh

Công ty hợp danh là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt thành lập và hoạt động dựa trên cả hai hình hức đối nhân và đối vốn. Vì công ty có sự góp vốn của cả thành viên hợp danh và thành viên hợp vốn nên việc chuyển nhượng vốn góp trong công ty […]

Những lưu ý khi thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên

Chuyển nhượng 100% vốn góp có thể nói cách khác là mua bán doanh nghiệp đang khá phổ biến hiện nay. Đặc biệt trong thời kỳ kinh tế mở, thị trường mua bán doanh nghiệp phát triển, các hoạt động về mua bán doanh nghiệp càng diễn ra sôi động. Để giúp những thương nhân […]

Tách các loại hình doanh nghiệp

Trong quá trình phát triển và kinh doanh của mình doanh nghiệp có thể thay đổi cơ cấu, và cách thức huy động vốn cũng như hoạt động quản lý nội bộ của mình dẫn đến việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, các loại hình công ty trong doanh nghiệp. Nắm bắt được điều đó Luật […]

Tư vấn sáp nhập các loại hình doanh nghiệp

Trong quá trình phát triển và kinh doanh của mình doanh nghiệp có thể thay đổi cơ cấu, và cách thức huy động vốn cũng như hoạt động quản lý nội bộ của mình dẫn đến việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, các loại hình công ty trong doanh nghiệp. Trong đó, sáp nhập doanh […]

Hợp nhất các loại hình doanh nghiệp

Trong quá trình phát triển và kinh doanh của mình doanh nghiệp có thể thay đổi cơ cấu, và cách thức huy động vốn cũng như hoạt động quản lý nội bộ của mình dẫn đến việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, các loại hình công ty trong doanh nghiệp. Nắm bắt được điều đó Luật […]

Chia các loại hình doanh nghiệp

Trong quá trình phát triển và kinh doanh của mình doanh nghiệp có thể thay đổi cơ cấu, và cách thức huy động vốn cũng như hoạt động quản lý nội bộ của mình dẫn đến việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, các loại hình công ty trong doanh nghiệp. Nắm bắt được điều đó Luật […]

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Trong những năm gần đây, ở Việt Nam hoạt động mua bán – sáp nhập doanh nghiệp (Mergers & Acquisitions – M&A) Việt Nam đã diễn ra sôi động với sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài nước. Việt Nam đã và đang cam kết mở cửa thị trường khi […]

Chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Để giúp những thương nhân  thuận lợi tháo gỡ những vướng mắc pháp lý trong quá trình đăng ký hoạt động của doanh nghiệp. Luật Thành Thái Với phuơng châm “Chuyên nghiệp, hiệu quả, chính xác” là thước đo, “Thành công của khách hàng” là kết quả. Hãy đến với Luật Thành Thái chúng tôi […]