Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

Thông tin đăng ký thuế là một nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động của mình, các nội dung đăng ký thuế đã được doanh nghiệp đề nghị đăng ký ban đầu có thể thay đổi. Vì vậy, trong nội dung bài viết dưới đây, Luật Thành Thái đưa ra tư […]

Thủ tục thay đổi trụ sở chính của công ty

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam. Trụ sở của doanh nghiệp không chỉ là nơi làm việc của công ty mà còn là bộ mặt của công ty khi tiếp xúc đối tác. Một trụ sở thuận lợi, giao thông dễ dàng, […]

Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập của công ty cổ phần

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Do đó, thông tin của cổ đông sáng lập sẽ được kê khai trong Danh sách cổ đông sáng lập và nộp cho phòng đăng […]

Thay đổi thành viên công ty hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Ngoài các thành viên hợp danh, công ty còn có thể có thành viên góp vốn. Có thể thấy, Công ty hợp danh […]

Thủ tục hiệu đính thông tin trên cổng thông tin đăng ký quốc gia

Thủ tục hiệu đính thông tin trên cổng thông tin đăng ký quốc gia là việc doanh nghiệp yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi dữ liệu trên cổng thông tin đăng ký quốc gia do có sự sai sót từ việc nhập dữ liệu của chuyên viên. Thủ tục thực hiện […]

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ phải tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ đăng ký được quy định cụ thể tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP Quy […]

Đăng ký hoạt động chi nhánh/VPĐD/Địa điểm kinh doanh

Đăng ký hoạt động Chi nhánh/VPĐD/Địa điểm kinh doanh là một biện pháp mở rộng kinh doanh của các công ty. Việc đăng ký này được thực hiện tại Sở Kế hoạch và đầu tư. Thủ tục thực hiện tương đối dễ dàng. Sau đây, Luật Thành Thái xin chia sẻ với quý khách hàng về […]

Lập chi nhánh/VPĐD ở nước ngoài/ở tỉnh, thành phố khác nơi đặt trụ sở chính của công ty hợp danh

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, những doanh nghiệp có xu hướng mở rộng kinh doanh hình thành những chi nhánh và mạng lưới kinh doanh  hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nắm bắt được điều đó Luật Thành Thái Với phuơng châm “Chuyên nghiệp, hiệu quả, chính xác” là thước […]

1 / 5123